Gwarancja 24 m-ce


Jak zgłaszać reklamację?


Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów typu door to door. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt.

Reklamację można również zgłosić bezpośrednio u Sprzedawcy za pomocą adresu mailowego sklep@lululandia.pl. Należy wówczas opisać usterkę, podać dokładną datę zakupu produktu, podać swoje adresowe wraz z nr telefonu oraz dołączyć zdjęcia produktu, usterki i dowodu zakupu. Sprzedający w ciągu 48 godzin skontaktuje się z Państwem w sprawie zgłoszonej reklamacji.


Gwarancja 24 miesiące


Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Lululandia.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą adresu mailowego sklep@lululandia.pl, lub w formie pisemnej na adres lululandia.pl ul. Ogrodowa 26, 32-083 Balice. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że lululandia.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez lululandia.pl albo lululandia.pl nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Lululandia.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Megaurwis.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi lululandia.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu zadeklarowana wartość (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

FORMULARZ REKLAMACJI

Miejscowość i data: .................................

Dane Kupującego

Imię i nazwisko:.............................................................

Ulica, numer domu/mieszkania:....................................

Kod pocztowy i miejscowość:.......................................

Telefon/e-mail:...............................................................

Nr zamówienia:..............................................................

Informacja o towarze

Nazwa towaru: ....................................................................................

Wartość towaru (wraz z kosztem dostawy): .......................................

Data zakupu: ......................................................................................

Dowód zakupu: ...................................................................................

Rodzaj niezgodności towaru z umową (opisać) ...........................................................................................................................................................................................................

Data stwierdzenia niezgodności towaru z umową: ...................................

Żądanie Kupującego ......................................................................................................................................................................................................................................................

podpis Kupującego

%

ZOP031020

210,00 zł 260,00 zł

Więcej
%

BK3060

92,99 zł 162,99 zł

Więcej
%

BK3020

79,99 zł 159,99 zł

Więcej
Brak nowych produktów na tą chwilę
Lululandia
Dostawa i płatności
  • Kurier
  • GLS
  • Poczta Polska
  • Przelewy24
  • PayPal
  • PayPal